وسط نوروزی اقتصاد انتخابات ستاد انتخابات کشور

وسط: نوروزی اقتصاد انتخابات ستاد انتخابات کشور انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی تعداد بیکاران مطلق چقدر است؟

رئیس مرکز آمار کشور عزیزمان ایران گفت: ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بدون کار مطلق و حدود ۲ میلیون اشتغال ناقص داریم که به دنبال شغل تمام وقت هستند. 

تعداد بیکاران مطلق چقدر است؟

تعداد بیکاران مطلق چقدر است؟

عبارات مهم : ایران

رئیس مرکز آمار کشور عزیزمان ایران گفت: ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بدون کار مطلق و حدود ۲ میلیون اشتغال ناقص داریم که به دنبال شغل تمام وقت هستند.

به گزارش صدا و سیما، امیدعلی پارسا گفت: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۶، قیمت بیکاری ۱۲.۱ درصد و سهم اشتغال ناقص از اشتغال کشور ۱۰.۴ درصد بوده است.

رئیس مرکز آمار کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه مرکز آمار تعریف کار را بر اساس استانداردهای شرکت بین المللی کار ارائه می دهد، گفت: بر همین اساس بدون کار مطلق به کسانی اطلاق می شود که حتی یک ساعت در هفته هم کار نمی کنند. اشتغال ناقص هم بنا بر اعلام مرکز آمار بر همین اساس بین یک تا ۴۴ ساعت در هفته را در بر می گیرد و اشتغال کامل ۴۴ ساعت در هفته یا زیاد را در بر می گیرد.

تعداد بیکاران مطلق چقدر است؟

وی تصریح کرد: کسانی هم که گاهی راجع به تعداد بیکاران برآوردی بیش از آنچه ما اعلام می کنیم دارند، تلاش می کنند که بیکاری ناقص و مطلق را با هم ترکیب کنند و افراد دارای اشتغال ناقص را هم بدون کار قلمداد می کنند که این غلط است و کسی که اشتغال ناقص دارد بدون کار نیست، هر چند که باید به فکر اشتغال ناقص هم بود.

واژه های کلیدی: ایران | اشتغال | بیکاری | میلیون | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs