وسط نوروزی اقتصاد انتخابات ستاد انتخابات کشور

وسط: نوروزی اقتصاد انتخابات ستاد انتخابات کشور انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث زنی که بدنبال لو رفتن رابطه اش با همدستی مرد غریبه مادرشوهرش را کشته بود، قتل را گردن نگرفت

زن جوان که از وحشت فاش شدن راز خیانتش، با همکاری مرد شیطان صفت، مادرشوهرش را به قتل رسانده بود، هنگامی که در برابر قضات ایستاد منکر جنایت شد و همدستش را قاتل مع

زنی که بدنبال لو رفتن رابطه اش با همدستی مرد غریبه مادرشوهرش را کشته بود، قتل را گردن نگرفت

عبارات مهم : ایران

زن جوان که از وحشت فاش شدن راز خیانتش، با همکاری مرد شیطان صفت، مادرشوهرش را به قتل رسانده بود، هنگامی که در برابر قضات ایستاد منکر جنایت شد و همدستش را قاتل معرفی کرد. این درحالی بود که مرد جوان نیزقتل را انکارکرد وعروس را قاتل مادرشوهردانست.

کشور عزیزمان ایران نوشت: پیگیری به این پرونده از سال 89 و با گزارش ناپدید شدن زن 65 ساله ای به نام «گل صنم» به وسیله پسرش کلید خورد.

در حالی که تحقیقات پلیسی در این باره شروع شده است بود، کارآگاهان به عروس این زن مظنون شده است و از او بازجویی کردند. این زن که ابتدا منکر اطلاع ازسرنوشت مادرشوهرش بود، هنگامی که پی برد پلیس با بررسی پیامک هایش به راز رابطه شیطانی او و «ناصر»- 36 ساله- پی برده است در بازجویی های فنی لب به اعتراف گشود و راز قتل را فاش کرد.

زنی که بدنبال لو رفتن رابطه اش با همدستی مرد غریبه مادرشوهرش را کشته بود، قتل را گردن نگرفت

او به کارآگاهان گفت: چند هنگامی که بود که با مردی به نام ناصر رابطه پنهانی داشتم. یک روز که این مرد به منزل ما آمده بود مادر شوهرم فهمید. من که بشدت ترسیده بودم عنوان را با ناصر درمیان گذاشتم و با همدستی او نقشه قتل مادرشوهرم را کشیدیم. به این ترتیب ابتدا مادر شوهرم را به بیرون از منزل کشاندیم و او را به اطراف خیابان مرزداران برده و خفه اش کردیم و سپس جسد را داخل یک چاه انداختیم. البته من او را نکشتم بلکه ناصر این کار را کرد.

با این اعترافات، ناصر دستگیر شد و بعد از اعتراف به رابطه با این زن به قتل نیز اعتراف کرد.

زن جوان که از وحشت فاش شدن راز خیانتش، با همکاری مرد شیطان صفت، مادرشوهرش را به قتل رسانده بود، هنگامی که در برابر قضات ایستاد منکر جنایت شد و همدستش را قاتل مع

صبح دیروز دو متهم جهت محاکمه از زندان به شعبه ششم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته شده است و در جلسه ای به ریاست قاصی شقاقی و با حضور قاضی رستمی -مستشار دادگاه -محاکمه شدند.

در ابتدای جلسه نماینده دادستان متن کیفرخواست را خواند. سپس پسر مقتول خواستار قصاص قاتل مادرش شد. بعد از آنها ناصر در جایگاه ایستاد و به قضات گفت: من رابطه با «مریم» را قبول دارم ولی نقشه قتل مادر شوهرش را خودش کشید و پیرزن را هم او خفه کرد. من فقط جسد را داخل چاه انداختم.

درادامه هنگامی که مریم- 24 ساله- به جایگاه آمد ضمن اعتراف به رابطه اش با ناصر، حرف های او را کذب خواند و ناصر را به عنوان قاتل معرفی کرد. قضات پرونده بعد از شنیدن بیانات متهمان وارد شور شدند تا حکم آنها را صادر کنند.

زنی که بدنبال لو رفتن رابطه اش با همدستی مرد غریبه مادرشوهرش را کشته بود، قتل را گردن نگرفت

واژه های کلیدی: ایران | اعتراف | پرونده | اعترافات | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs