وسط نوروزی اقتصاد انتخابات ستاد انتخابات کشور

وسط: نوروزی اقتصاد انتخابات ستاد انتخابات کشور انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی کاهش مصرف کالری موجب زیاد کردن طول عمر می شود

به گزارش مهر، مطالعات قبلی نشان داده اند که محدودیت مصرف کالری موجب کُندشدن روند پیری در کرم ها، مگس ها و موش های آزمایشگاهی شد، حال محققان دانشگاه دوک کارولین

کاهش مصرف کالری موجب زیاد کردن طول عمر می شود

کاهش مصرف کالری موجب زیاد کردن طول عمر می شود

عبارات مهم : کالری

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، محدودکردن مصرف کالری روند پیری را کُند می نماید.

به گزارش مهر، مطالعات قبلی نشان داده اند که محدودیت مصرف کالری موجب کُندشدن روند پیری در کرم ها، مگس ها و موش های آزمایشگاهی شد، حال محققان دانشگاه دوک کارولینای شمالی می خواهند دریابند که آیا این شیوه بر پیری بیولوژیکی انسان هم تاثیر دارد.

کاهش مصرف کالری موجب زیاد کردن طول عمر می شود

دنیل بلسکی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «پیری بیولوژیکی به معنای تحلیل تدریجی و پیشرونده اعضای بدن است که با زیاد کردن سن تقویمی اتفاق می افتد.»

وی در ادامه توضیح می دهد: «اگر ما بتوانیم در سرعت روند پیری بیولوژیکی دخالت کنیم، امکان پیشگیری یا حداقل به تعویق انداختن شروع بسیاری از امراض و ناتوانی های مرتبط با سن امکان پذیر است.»

به گزارش مهر، مطالعات قبلی نشان داده اند که محدودیت مصرف کالری موجب کُندشدن روند پیری در کرم ها، مگس ها و موش های آزمایشگاهی شد، حال محققان دانشگاه دوک کارولین

محققان در این مطالعه به بررسی ۱۴۵ نفر که در طول ۲ سال ۱۲ درصد از کالری مصرفی ارزش را کم کردن داده بودند پرداختند و آنها را با گروه کنترل متشکل از ۷۵ نفر که کالری ارزش را محدود نکرده بودند مقاسیه کردند.

در ابتدای مطالعه، میانگین سن بیولوژیکی شرکت کنندگان هر دو گروه، ۳۷ سال و سن تقویمی ارزش نزدیک به ۳۸ سال بود. سن بیولوژیکی براساس خواندن اعداد مرتبط با کلسترول کل، فشارخون و تعداد هموگلوبین محاسبه شد.

در طول دو سال مطالعه، سن بیولوژیکی گروه محدودیت کالری به طورمیانگین ۰.۱۱ سال به ازای هر ۱۲ ماه زیاد کردن یافت درحالیکه این رقم جهت گروه کنترل ۰.۷۱ سال بود. به گفته محققان، این اختلاف به لحاظ آماری قابل توجه است.

کاهش مصرف کالری موجب زیاد کردن طول عمر می شود

واژه های کلیدی: کالری | کنترل | محققان | مطالعه | محدودیت | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs